title

Estetyka

 

drop

Estetyka jest jak wiedza tajemna. Talentu i wyczucia piękna nie można nauczyć, ale można na nie uwrażliwiać i budować szacunek do autorytetów w tych dziedzinach.

Wielu z nas potrafi rozróżnić piękno od brzydoty, niewielu potrafi wskazać powody i subtelności tego rozróżnienia. Ci którzy potrafią, są odpowiedzialni za niepotrafiących. Niepotrafiący potrzebują pomocy i wskazania.

Zrobimy to.

Będziemy promować estetykę przyjemną i przyjazną dla człowieka. Przemyślaną i utylitarną. Kompozycje właściwie dopasowaną do celów, w jakich człowiek spędza czas w różnych wnętrzach ogrodowych. Estetykę podpartą nowoczesną wiedzą o człowieku, jego sposobie postrzegania i doznawania otoczenia.

Nie możemy promować estetyki niepopularnej, niosącej wysokie wartości kulturowe i emocjonalne, ale agresywnej w wyrazie i trudnej w odbiorze.

Nie będziemy promować brzydoty. Będziemy unikać kiczu i pstrokacizny – tak miejscowej jak i globalnej. 

Nie będziemy zgadzać się na estetykę nieudolną i prymitywną, będziemy surowi (ale nie zamknięci) wobec naturszczyków.

Będziemy promować współczesną i nowoczesną twórczość. Nie będziemy na siłę forsować estetyki minionej, tam gdzie nie ma to uzasadnienia w istniejącej na terenie architekturze.

Nie będziemy promować estetyki lokalnej poza jej naturalnym obszarem występowania, ale zawsze estetykę krajobrazowo spójnie osadzoną.

Będziemy promować naturalne materiały – kamień, drewno, metal, ceramikę, etc. (bo dobrze „siedzą” w krajobrazie).

Chociaż nie będziemy ograniczać udziału nowoczesnych materiałów – jak beton, szkło i tworzywa sztuczne, to nie będziemy piewcami sztuki śmieciowej (sztuka z widocznego recyklingu).

Planujemy korzystanie z czytelnych obszarów estetycznych, które będą ułatwiały odbiorcy nieprofesjonalnemu zestawianie elementów w spójne całości.

To wszystko nie oznacza jednak, że skupimy się w jednej definicji piękna i będziemy hamować nasze przyrodzone zamiłowanie do różnorodności i fascynację różnymi kanonami estetycznymi.

Zamknięcie byłoby skrajnie nienowoczesne. A naszym celem jest rozwój.

Nasza Estetyka

którą promujemy

 
 

[pin_board url=”http://pl.pinterest.com/ooporgpl/nasza-estetyka/” size=”custom” image_width=”125″ board_width=”530″ board_height=”800″]

Nasza Anty-Estetyka

przed którą się wzbraniamy

 
 

[pin_board url=”http://pl.pinterest.com/ooporgpl/nasza-antyestetyka/” size=”custom” image_width=”125″ board_width=”530″ board_height=”800″]

NO COMMENT

Sorry, the comment form is closed at this time.