Sprawozdanie ze spotkań wewnętrznych 15.12.2015 – 4.01.2016


Poniżej sprawozdania (lub bardziej notatki) ze spotkań wewnętrznych OOP jakie organizowaliśmy w grudniu i pierwszego styczniowego. Z początku chciałem, aby były to spotkania rozliczające i rozdzielające zadania, ale wygląda na to, że o wiele bardziej trafiona będzie formuła konsultacyjno – dyskusyjna. Dlatego serdecznie zapraszamy w poniedziałki o godzinie 9.00 wszystkich, którzy chcą z nami działać, mają otwarty umysł i szeroki horyzont do uczestnictwa, udziału w burzach mózgów.
Spotkania odbywają się w Krakowie na ul. Madalińskiego. Może tak być, że któreś się nie odbędzie, więc zgłoś chęć uczestnictwa wcześniej, żeby można było Cię poinformować o ewentualnych zmianach.

Notatki moje i Basi Papiór, nieco przeredagowane. Zgodnie z przyjętą zasadą transparentności, postaramy się publikować sprawozdanie z każdego spotkania.

4.01.2016
Omawialiśmy poszczególne punkty strategii OOP na 2016 r., celów programowych i instytucjonalnych. Wkrótce ją opublikujemy.

Projekt: Cenniki ogrodnicze
Zebranie reprezentacyjnej grupy czołowych polskich projektantów i stworzenie cenników usług projektowych dla projektantów ogrodów i architektów krajobrazu
Uruchomienie narzędzia do zbierania i analizy cen rynkowych w usługach wykonawczych
Wprowadzenie uśrednionych cen z firmami partnerskimi
Notatka:

Firmy miałyby zgłaszać swoje cenniki poprzez stronę lub aplikację.
Musimy liczyć się z tym, że nie wszyscy wezmą udział w tym badaniu (Którzy? Na ile cenniki będą reprezentatywne?)
warto wziąć pod uwagę to, że cenniki różnią się w zależności od lokalizacji

Projekt: Badania rynku i opinii
Przeprowadzenie szeroko zakrojonego podsumowania sezonu 2015 wśród wszystkich rodzajów firm ogrodniczych (usługowe, produkcyjne, handlowe), jako bazy porównawczej do badań w kolejnych latach
Przygotowanie raportu z badań i publikacja
Identyfikacja potrzeb rynku na podstawie badań, jako bazy dla projektów planowanych na 2017 rok
Przygotowanie się do badań w środowisku akademickim w roku 2017
Notatka:

naszą pierwszą grupą do zbadania jest społeczność tabaza
W wyniku badań chcemy się dowiedzieć, na jakie projekty jest zapotrzebowanie. Dodatkowo wyniki pomagają oszacować wielkość konkurencji, wielkość rynku, pomagają planować własną działalność.
Rozdzielmy badania na badania rynku (firm dla firm) i badania opinii publicznej.
Ankiety terenowe na eventach – w zamian można dawać fajną wlepkę.
Wywiady z właścicielami bardzo dobrze urządzonych ogrodów (Co spowodowało, że chcieli wydać pieniądze na taką inwestycję?). To będzie oddzielny program – sylwetki ludzi – który potowarzyszy ogrodom otwartym.

Mierząc się z tym tematem, postanowiliśmy zrobić wstępny sondaż wśród znajomych lub nieznajomych, zbadać grunt:

Zapytajmy grupę z 20 znanych firm, jakie informacje o branży byłyby dla nich ciekawe. Czego chcieliby się dowiedzieć? Każdy dzwoni do ok. 5 firm.
Przykładowe pytania do rozmowy telefonicznej:
Czy poszukiwaliście wyników badań rynku?

Czy znaleźliście potrzebne informacje?
Czy badania mogłyby być przydatne dla rozwoju waszej firmy?
Czy bardziej potrzebna jest wiedza o konkurencji, czy o potencjalnych klientach?
Czego konkretnie chcielibyście się dowiedzieć?
Co jest nieznośne w badaniach?
Oczywiście pytamy w zależności, czy rozmówca odpowiedział TAK czy NIE. Najpierw chcemy się dowiedzieć, czy miał kontakt z badaniami, potem jakie informacje by go w takich badaniach zainteresowały, a na koniec jaka forma badań jest dla niego przystępna. Jeżeli ktoś odpowie w którymś momencie NIE – dopytać dlaczego. Ważne jest, żeby niczego nie sugerować. Zależy nam na rozpoznaniu autentycznych potrzeb, a nie narzuceniu swojej wizji.

30.12.2015
To było bardzo długie, trwające prawie cały dzień, momentami bardzo emocjonujące spotkanie, podczas którego omawialiśmy sobie fundamentalne założenia i kierunki dla działania OOP teraz i w przyszłości.

Projekt: Zderzenia z Rzeczywistością
Ustalone zadania:

ułożyć otwarcie i zakończenie każdego spotkania
ułożyć listę pytań standardowych, zadawanych wszystkim gościom, które pokazałyby kontrast różnego podejścia, do tematów zawodowych, zweryfikowałyby nasze zapatrywania na potrzeby branży, etc.

Zadanie: Nowe logo logo OOP
Przyjęliśmy wytyczne dla nowego loga, które projektuje Marta Kurek Stokowska:

Logo powinno być wspólne dla wszystkich projektów, żeby zawsze wspierało OOP.
W jakiś sposób trzeba sprawić, żeby było wiadome, że OOP jest nadrzędne wobec innych projektów.
OOP zajmuje się wszechstronnie rozwojem ogrodnictwa i architektury w Polsce.
Logo musi podkreślać trwałość, my będziemy zawsze i nasze inicjatywy też będą długowieczne. Nie popieramy tymczasowości i bylejakości.
OOP ma być jak Bugatti T73.
Chcemy pokazać, że potrafimy zastąpić działania rządowe, musimy być wiarygodni.
Kolory, musza wzbudzać zaufanie, ale być związane z ogrodnictwem. Nie upieramy się jednak przy nich. Możliwe jest rozwiązanie monochromatyczne.
Logo musi się wpisywać w kwadrat. No po prostu musi i koniec.
Za każdym razem trzeba rozważyć, czy ważniejsze jest skupianie się na pracy nad identyfikacją czy po prostu wykonanie roboty i zrealizowanie głównego celu.
Wymyślmy „big words” dla OOP. Jakieś fajne hasło, claim. Tak jak to ma rhs.org.uk
Projekt: Ogrody Otwarte
Tworzymy portal ogrody.oop.org.pl (zaplanowany start na koniec stycznia 2016).

(poniżej notatka uzupełniona o nasze dyskusje mailowe ze stycznia)

To nasza forma przygotowania się do zakładania Ogrodów Otwartych OOP w przyszłości. A teraz forma promocji i popularyzacji takich form urządzania terenów zielonych jak Ogród Społeczny, Ogród Tematyczny / Pokazowy, Kolekcja roślin itd..

Czyli zbieramy specjalistów, zbieramy know how, inspirujemy, pokazujemy dobre praktyki, sylwetki ludzi, którzy to robią, itd..
pomagamy innym w Polsce zakładać takie założenia, uczymy się, zbieramy sprzymierzeńców, kiedyś to wykorzystamy sami.

Na tym portalu może / powinien być blog o tym, jak pomagamy innym lub sami realizujemy różne tematy (np. jakie u Justyny w związku z jej próbami zakładania ogrodów społecznych w Jelczu i okolicach) – albo nie – może blog wystarczy na naszej stronie głównej?..

Ale to ma być takie miejsce, do którego ktoś, kto trafia, zajawia się, a potem uderza do nas po dalsze wsparcie. My mu pomagamy, opisujemy jego case, powiększamy swoje doświadczenie i pomagamy lepiej kolejnym. Nie chodzi o to, żeby go na maksa załadować treścią. Artykuły i teksty raczej max 1000 słów.

Więc od każdego z tych tematów u nas powinien być specjalista – który 1. poznaje ludzi, miejsca, gromadzi wiedzę 2. dzieli się nią 3. robi to samemu 4. generalnie pomaga innym

Możemy też zaoferować lokalnym społecznościom porady typu: kto jest właścicielem działki, jaki jest jej status prawny, jak się zorganizować.

I bardzo fajna wypowiedź Marty:

Dla nas widzę drogę w działalności społecznej i z żelazną konsekwencją musielibyśmy te tematy eksplorować (a pewnie właśnie po roku zabrakłoby pomysłów). Więc należy to bardzo mocno przemyśleć i znaleźć takie luki, które nie zostały opisane gdzie indziej.

Na razie mam kilka niewyczerpanych (gdzie indziej) tematów społecznych:

badania rynku ogrodniczego ich prowadzenie, publikowanie, zbieranie danych (dotyczy badań konsumenckich, czyli tego co myśli NIEprofesjonalista albo PÓŁprofesjonalista)
analiza tych wyników – czyli artykuły opiniotwórcze na użytek czytelnika
Tłumaczenia na polski artykułów z prasy (również internetowej) zagranicznej zorientowanej społecznie
Przedstawianie różnych technik społecznego projektowania przestrzeni np Project for public spaces http://www.pps.org/
musielibyśmy też liznąć tematu społeczeństwa obywatelskiego i innych oddolnych ruchów, które zmieniają otoczenie na własną rękę i wcale nie potrzebują do tego specjalistów (np. nas ogrodników, architektów krajobrazu – jesteście to w stanie przełknąć i pisać obiektywnie o tym)
Kwestie budżetów obywatelskich, podkreślanie wagi i możliwości stowarzyszeń jako formy zrzeszenia ludzi aktywnych
Porady prawne – to kwestia ważna, którą można by dołączyć do portalu o ogrodnictwie społecznym – oczywiście należałoby pozyskać jakiegoś prawnika
Idąc za ciosem może porady księgowej w kwestii rozliczania funduszy społecznych
Projekt: Kluby Zawodowców
Miejsce cyklicznych spotkań zawodowców. Na które mogą przyjść, posłuchać o czymś ciekawym, a potem posiedzieć, zjeść coś, napić cię i pogadać.

Wypracowanie formuły regularnych, rozwijających i integrujących spotkań, atrakcyjnej dla zawodowców w usługach (projektanci, wykonawcy, serwisanci)
Zebranie osób zainteresowanych uczestnictwem w Klubach
Organizacja kilku imprez edukacyjnych o profilu atrakcyjnym dla przyszłych członków klubów
Uruchomienie pilotażowych, bezpłatnych spotkań i ewaluacja pilota, przygotowanie startu projektu na 2017 r.
Zadania: Organizacja OOP
Trzeba napisać kodeks dla nowych wolontariuszy. Ma to być materiał przedstawiający ideę ale także opisujący, jak jest zorganizowana OOP – kto za co odpowiada i kogo o co pytać. Nie chcemy zarządzania poprzez procedury, ale poprzez wartości. W taki sposób chcemy budować samodzielność wszystkich zaangażowanych osób. Kodeks działania opisuje jedynie podstawowe zasady współpracy, którymi się kierujemy, które będą nam ułatwiały pracę.

Tematy na Spotkania w 2016 r.
Przed spotkaniem przygotowujemy się do niego i przesyłamy swoje tematy do omówienia innym. Na każdym spotkaniu wyznaczamy cele na przyszły tydzień, rozliczamy się z poprzedniego tygodnia i zajmujemy się głębiej jednym tematem. Plan na najbliższe tygodnie jest następujący:

1 tydzień – badania
2 tydzień – kodeks, narzędziownia, logo, kanały komunikacji (przygotować możliwe narzędzia menadżerskie i kanały komunikacji, wideokonferencje?)
3 tydzień – program dla wolontariuszy + ZzR
4 tydzień – Ogrody Otwarte
5 tydzień – strategia marketingowa

15.12.2015
To było pierwsze spotkanie wewnętrzne w historii OOP, które nieco przypominało niepozbieraną odprawę… ale wszyscy wyszliśmy bardzo naenergetyzowani i zmotywowani.

Przydzieliliśmy zadania dla:

ANDRZEJ
– mocne wejście ze swoimi ludźmi w tryb celów tygodniowych
– uzupełnienie redakcji na stronie OMP

BASIA
– staje się ekspertem od crowdfundingu w Pl, żebyśmy mogli merytorycznie o tym pogadać (termin styczeń)
– uzupełnia procedurę organizacji ZzR

AGA
– pozyskuje blogerów i dziennikarzy, dodaje ich po 1wszym kontakcie do newslettera i do grupy Przyjaciele OOP
– uruchamia marketing szeptany na forach ogrodniczych oraz wpisanie naszych danych do baz ngosów
– Angażuje Artura w zadania przy tym co wyżej

JAKUB
– rozkminia technologie webinarowe
– dopilnowuje postepów w projektowaniu logo, termin ekstra spotkania w tym temacie 27-29.12, krk
– przygotowuje się do ataku na Grube Ryby (Oferta dla Darczyńców, Budżet na 2016).
– dopracowuje strategię OOP, Program Rozwoju Wolontariuszy

Related Posts