Jakim jesteśmy archetypem?


Każda marka musi mieć zidentyfikowany archetyp – to znaczy odpowiedź na pytanie kim by była, gdyby była człowiekiem. Organizacja Ogrodów Polskich też musi ten archetyp właściwie w sobie rozpoznać, bo powinna zawsze mówić jednym głosem.

Spójność jest bardzo ważna.

Tu jest bardzo dobra prezentacja podstawowych archetypów, prosta i czytelna na pierwsze kroki: http://midea.pl/archetypy-marki/ z której skorzystaliśmy.

NA PEWNO NIE
Władca
Czarodziej
Dusza towarzystwa
Kochanek
Odkrywca
Towarzysz
Niewinna
SZEROKIE MOŻE
Mędrzec
Buntownik
Stwórca
Bohater
Opiekun
WĄSKIE MOŻE
Mędrzec
Buntownik
WIĘC…
Mędrzec JUŻ wie, to co ma wiedzieć. OOP musi się tego dowiedzieć. Będzie bazować na wiedzy – jako kapitale społecznym, ale długo nie na swojej własnej. OOP nie wie – dlatego pyta. Angażuje społeczna burzę mózgów która jest absolutnie … buntownicza!

w takim razie:

(and the winner is…)

BUNTOWNIK
OOP jest czymś, czego w polsce nie było. Łamie schematy i konwenanse. Inspiruje się zachodem, ale jest absolutnie nowoczesną, patriotyczną hybrydą. Idzie do przodu niezależnie od przeszkód, zawsze znajdzie sposób żeby je pokonać, bo jest pod prąd, w imię wielkich ideałów.
POSTANOWIONE.

Archetypem OOP jest Buntownik.
chcesz poczytać więcej o tym archetypie?

ENG> OUTLAW / REBEL.
Dobra charakterystyka:
http://www.inspectorinsight.com/archetypes/the-rebel-archetypes-2/

Charakterystyki z różnych witryn:
Outlaw
Key traits
revolutionary
free-spirited
radical
rebellious
subversive
maverick

za: http://www.zekecreative.com/Blog/Brand-Storytelling-through-12-archetypes

Rebel/Outlaw
Rebel.png
Rebels are the inspiration for social change as they represent the voice that’s had enough. They create new perspectives and outlooks by constantly questioning their surroundings and pushing the envelope. The qualities of a Rebel are bravery, leadership, risk taking, honesty, experimentation, boldness and progressive and provocative thought.

Brand Examples: Hells Pizza – they have specifically design their brand to be bad and rebellious. They don’t conform to normal advertising methods, using gruesome images and controversial campaigns to sell their product, and have therefore developed an outlaw image.

za: http://www.aamplify.co.nz/archetypes/

Brand Archetype #9: The Outlaw
“Love is the ultimate outlaw. It just won’t adhere to any rules. The most any of us can do is sign on as its accomplice.” ~ Tom Robbins

Motto: Rules are made to be broken.
Driving desire: revenge or revolution
Goal: to overturn what isn’t working
Greatest fear: to be powerless or ineffectual
Strategy: disrupt, destroy, or shock
Weakness: crossing over to the dark side, crime
Talent: outrageousness, radical freedom

Also known as: rebel, revolutionary, wild man, the misfit, or iconoclast

Outlaw archetypes in the wild:

appeal to customers or employees who feel disenfranchised from society
help retain values that are threatened by emerging ones
pave the way for revolutionary new attitudes
low to moderate pricing
break with industry conventions

Archetype examples: Harley-Davidson, Apple

za: http://www.noomii.com/articles/4072-branding-101-12-brand-archetypes

The Outlaw
Think: Harley-Davidson, Diesel, Apple
Core Desire: To seek revenge or start a revolution
Goal: To destroy what is not working (for the Outlaw or the society)
Real Life Union Example: As one of NASCAR’s top drivers, Greg Biffle has a reputation to live up to. His site is unconventionally sleek and helps him flaunt his rebel persona.

za: http://union.co/blog/post/archetype-casting-the-12-master-archetypes/240

Related Posts